รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน.