ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวทางลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตตำบลบ้านบอม จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวทางลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตตำบลบ้านบอม จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดที่นี่

0

Add a Comment